דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - תשלום משכנתא ע"י ההורים
שאלות ותשובות

תשלום משכנתא ע"י ההורים

שאלה:
שלום. אנחנו רוכשים דירה בע"ה דרך משכון הנכס של ההורים. כלומר, ההתקשרות מול הבנק ותשלומי המשכנתא לבנק ייעשו על ידם, ואנחנו נחזיר להם את הכסף הזה מדי חודש. האם במצב כזה מתעוררת שאלה לגבי איסור ריבית, שהרי יוצא שההורים לוקחים הלוואה בריבית מהבנק, כשאת הרווחים מהשכרת הדירה אקבל אני ולא ההורים. לכאורה, לא יועיל היתר עיסקה של הבנק בהלוואה כזאת. ואם כך, מה הפתרון ההלכתי?
תשובה:
שלום רב, כפי שאני מבין, המצב שאתה מתאר הוא מצב בו אתה הוא הלווה, וההורים הם "ערב קבלן" (דהיינו ערב שניתן לפנות אליו ישירות לגביית החוב מבלי צורך לפנות תחילה אל הלווה עצמו). בשו"ת אמרי יושר חלק א סימן קפט כתב שכאשר לבנק יש היתר עסקא מפורסם - אין חשש ריבית בכגון זה משום שגם הערב השתעבד על דעת היתר העסקא, כלומר שהוא מתחייב לעשות עסקים בסכוםן הכסף עליו הוא ערב - אף שלא קיבל ישירות את הכסף. לכן למעשה, בהנחה שההלוואה נלקחה מבנק שיש לו היתר עסקא (כפי שהוא כיום בכל הבנקים בארץ), מותר להורים לפרוע את המשכנתא ומותר להם גם לגבות מכם את מה שהם פרעו. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ה כסלו תשע"ה