שאלות ותשובות

צ'ק שלא הופקד

שאלה:
שלום, לפני כשבעה חודשים קיבלתי שירות מספק מסויים. על השירות שילמתי בשני צ'קים: אחד על סך 10,000 ש"ח והשני על סך 350 ש"ח. השבוע, לאחר שבעה חודשים, פנה אלי נותן השירות ואמר שהצ'ק על סך 350 ש"ח אותר במקרה בתוך ספר בבית שלו, ומכיוון שכבר לא ניתן להפקידו הוא מבקש שאני אעביר צ'ק חדש. חשוב להבהיר שלא היה לי מושג שהצ'ק לא הופקד. מטבע הדברים ראיתי שהצ'ק הגדול הופקד אך לא שמתי לב לכך שהקטן לא. ברצוני לדעת האם ההלכה מחייבת אותי להעביר תשלום מחדש, או שיש כאן אחריות של מי שאיבד את הצ'ק ברשלנות. תודה.
תשובה:
שלום רב, כל עוד הספק לא פדה את השיק, ולא העביר אותו לאדם אחר - נחשב הדבר כאילו לא שלמת לא עדיין על השירות שקבלת. לכן עליך להעביר לו תשלום מחדש - בתנאי, כמובן, שאכן לא נעשה ולא יעשה כל שימוש בשיק הקודם שנתת. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ה כסלו תשע"ה