דף הבית - שאלות ותשובות - השקעות כשרות - חברה שנכרים מחזיקים בחלק ממניותיה
שאלות ותשובות

חברה שנכרים מחזיקים בחלק ממניותיה

שאלה:
בעקבות נייר העמדה שלכם / הרב שלמה אישון על השקעה בחברות העוברות על איסור ריבית יש לי שאלה (אני חילוני/ מתעניין כך שסליחה אם השאלה מפגינה בורות) זה שלחברה "יהודית" אסור לגבות או לשלם ריבית, קיבלתי מצד שני, אין בעיית ריבית בעבודה עם והשקעה בחברות "נוכריות" אבל! בעולמנו הגלובלי, במיוחד בחברות ציבוריות, איך ניתן להפריד? חברה איננה יודעת בדרך כלל מי בעלי מניותיה ברגע מסויים גם אם היא יודעת, במרבית החברות הציבוריות, בעלי המניות הגדולים הם חברות/ קרנות/ קופות שלא ניתן לדעת מי מרכיב אותן יוזכר כי אפילו בישראל יש אחוז גדול של האוכלוסיה שאינו יהודי (ניתן לשער שהמדובר בשליש) פלוס משקיעים זרים קל וחומר בחברות שמעבר לים לפיכך- אם מותר להשקיע בחברה של גויים שעניין איסור הריבית אינו חל עליה, כיצד אוכל לדעת אם חברה מסויימת הנסחרת בבורסה הישראלית הנה חברה "יהודית"? (הדבר נכון, כמובן, גם על מצוות אחרות ולא רק על עניין הריבית) תודה על הפניה למקורות/ תשובה שתבהיר את העניין בברכה
תשובה:
השאלה היא אכן במקום. אלא שלמעשה, אם מדובר בחברה בה הרוב הדומיננטי של המניות מוחזק על ידי מי שאינם יהודים, וכן הניהול נעשה ע"י מי שאינם יהודים, באופן שבפועל ליהודים אין כל השפעה על התנהלות החברה הרי ניתן לראות בחברה זו חברה של אינם יהודים. ראה שו"ת אגרות משה אורח חיים סימן ד סעיף נד, ואבן העזר חלק א סימן ז, וכן שו"ת מנחת יצחק חלק ג סימן א. כל טוב
השאלה נענתה ע"י , בתאריך י"ט שבט תשע"ד