דף הבית - שאלות ותשובות - השקעות כשרות - הלוואות חברתיות למגדלים
שאלות ותשובות

הלוואות חברתיות למגדלים

שאלה:
ב"ה שלום וברכה, בנוגע להלוואות חברתיות דרך חברת BTB עם היתר עיסקא של המכון: א. לפי הנתונים המוצגים באתר החברה, חלק גדול מן ההלוואות משמש עבור גידולים. האם לקראת שנת השמיטה הבעל"ט מותר יהיה להמשיך ולהשקיע שם? הרי עלולים להיות מגדלים שאינם שומרים שמיטה כהלכתה, וגם אין להם השקעות מותרות אחרות כנגד סכום ההלוואה. ב. לחברה ישנה מחלקה משפטית לטיפול באי-החזר של הלוואות, האם עשויה להיות בכך בעיה של שותפות בפניה לערכאות? תודה רבה, יישר כחכם,
תשובה:
שלום רב, א. בהיתר העסקא נכתב שהשותפות היא רק בעסקים המותרים, וההנחה שיש עסקים כאלו. גם אם מדובר בגידולים עדיין אין וודאות שמדובר בעסקים אסורים - יתכן שמסתמכים על היתר המכירה. בנוסף, אם מדובר בפירות שאין בהם חשש ספיחים - הלכה היא ששמור ונעבד מותר בדיעבד. ב. אין בכך איסור משום שההלוואה ניתנת על דעת כך שלא יהיה צורך בהליכים משפטיים וכמו"כ תמיד עומדת בידיך האפשרות שלא לתבוע מעבר למה שמגיע לך בדין תורה.
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך י"ח חשון תשפ"ב