דף הבית - הכנס השנתי של מכון כתר - תשעה

הכנס השנתי של מכון כתר - תשעה

 

הכנס השנתי של מכון כתר - רעננה תשעה

 

פתיחה, הרב יצחק בזק - מכון כת"ר

 

דברי ברכה - רב העיר רעננה הרב יצחק פרץ:

 

דברי ברכה - סגן ראש עירית רעננה חיים גולדמן:

 

הרצאת פתיחה - הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו:

 

חדלות פירעון - השפעת המשפט העברי על פסיקת בתי המשפט -

שופט ביהמ"ש העליון השופט נועם סולברג:

 

שמיטת כספים בכלכלת המדינה - הרב שלמה אישון ראש מכון כת"ר

 

השקת הכרך העשירי בסדרת ספרי כת"ר - כותב הספר הרב אורי סדן:

 

סגן נשיא ביה"ד האזורי לעבודה בת"א השופט שמואל טננבוים:

 

כיצד נשמט החוב - שיקולי מדיניות

חבר בית הדין הגדול ומנהל בתי הדין, לשעבר, הרב שלמה דייכובסקי:

 

פאנל בהשתתפות: 

השופט איתן אורנשטיין סגן נשיא ביהמ'ש המחוזי בת'א - שופט פירוקים. 

פרו'פ דוד האן- האפוטרופוס הכללי במדינת ישראל. 

ח"כ ניסן סלומינסקי, יו"ר ועדת חוקה של הכנסת. 

הרב אורי סדן מכון כת"ר רבה של נוב. 

עו'ד רם כספי. 

עו"ד ספי זינגר ראש תחום מסוי במשרד המשפטים. 

מנחה: עו'ד יואל בריס היועץ המשפטי של משרד האוצר.