דף הבית - הכנס השנתי של מכון כתר - תשעד

הכנס השנתי של מכון כתר - תשעד

הכנס השנתי של מכון כתר בסוגיות כלכלה והלכה. 

יום ראשון יז סיון תשע'ד (15 ביוני 2014)
משכנות שאננים, ירושלים

מושב ראשון: לא יחדל אביון מקרב הארץ? פערי השכר בישראל

יו"ר הרב יצחק בזק מכון כת"ר:

הרצאת פתיחה: הרב דוד לאו שליט"א, הרב הראשי לישראל:

סקירה כללית, יעדים אפשריים ושיקולי מדיניות: עו"ד יואל בריס, היועץ המשפטי של משרד האוצר:

פאנל בהשתתפות:

פרופ' ישראל אומן, חתן פרס נובל לכלכלה

פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר הות"ת והועדה לשינוי כלכלי חברתי

ח"כ ניסן סלומינסקי, יו"ר ועדת הכספים של הכנסת

הרב שלמה אישון, ראש מכון כת"ר

מנחה: עמית סגל, חדשות ערוץ 2:

 

מושב שני: השקעות כשרות - היבטים עקרוניים ומעשיים

יו"ר הרב שלמה אישון, ראש מכון כת"ר:

מבוא לסוגי המכשירים הפיננסיים:

פרופ' עודד שריג, הממונה היוצא על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר:

פאנל בהשתתפות:

הרב יעקב אריאל שליט"א, רבה הראשי של רמת גן

הרב אריה דביר שליט"א, ראש מכון כלכלה עפ"י ההלכה

מר מוטי לוי, סמנכ"ל הראל - גלעד פנסיה

מנחה: הרב אורי סדן, רב מושב נוב, חוקר מכון כת"ר: