דף הבית - מאמרים - חיסכון לכל ילד - היכן להשקיע? האם מותר סיכון מוגבר?
מאמרים

חיסכון לכל ילד - היכן להשקיע? האם מותר סיכון מוגבר?

הרב שלמה אישון | ו' כסלו תשע"ז
במסגרת התכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, תיפתח בינואר 2017 תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בתכנית יופקדו 50 ₪ לילד מדי חודש עד הגיעו לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. הכספים יועברו לחיסכון על שמו בקופת גמל או בבנק, לפי בחירת ההורים. ההורים נדרשים אפוא להחליט האם להשקיע את הכסף בקופות גמל או בבנק, וכמו כן עליהם לבחור במסלול המועדף עליהם באפיקי ההשקעות הללו. למכון כת"ר הגיעו פניות רבות של הורים המעוניינים לדעת מה נכון לעשות מבחינה הלכתית בנוגע לבחירת מסלול ההשקעה בו יחסכו עבור ילדיהם.

במסגרת התכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, תיפתח בינואר 2017 תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בתכנית יופקדו 50 ₪ לילד מדי חודש עד הגיעו לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. הכספים יועברו לחיסכון על שמו בקופת גמל או בבנק, לפי בחירת ההורים.

ההורים נדרשים אפוא להחליט האם להשקיע את הכסף בקופות גמל או בבנק, וכמו כן עליהם לבחור במסלול המועדף עליהם באפיקי ההשקעות הללו.

למכון כת"ר הגיעו פניות רבות של הורים המעוניינים לדעת מה נכון לעשות מבחינה הלכתית בנוגע לבחירת מסלול ההשקעה בו יחסכו עבור ילדיהם.

נדגיש מראש שמכון כת"ר אינו עוסק בייעוץ השקעות וכל מה שיכתב להלן נוגע לפן ההלכתי בלבד.

 

מה בין קופת גמל לבין בנק

כאשר מדובר בהשקעה בבנק, הכסף ייחסך בתכנית חיסכון, והכספים יצברו ריבית שתהיה ידועה מראש בהתאם למסלול החיסכון הנבחר. מסלולי החיסכון יבטיחו כי הילד יקבל בסוף תקופת החיסכון לכל הפחות את כספי ההפקדות (סכום הקרן) שנצברו לזכותו.

לעומת זאת, כאשר מדובר בהשקעה בקופת גמל, יושקעו הכספים יושקעו בשוק ההון בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה במסלול הנבחר. לחיסכון שמופקד בקופת הגמל תתווסף התשואה שתושג במסלול ההשקעה בו בחר ההורה.

מכאן נובע גם הבדל מהותי בין השקעה בבנק לבין השקעה בקופת גמל. בהשקעה בבנק נחשב הבנק כמי שקיבל את הכסף בהלוואה. הכספים נחשבים כשייכים לבנק למשך תקופת התכנית והבנק הוא זה שמתחייב לשלם בסוף התקופה את הקרן והריבית – בהתאם למסלול החיסכון.

קופת הגמל, לעומת זאת, אינה לווה את הכסף מהעמיתים אלא רק מנהלת את הכספים. כאשר הקופה משקיעה בשוק ההון, למשל ע"י קניית אגרות חוב או מניות, נחשבים העמיתים כמי שקנו את ניירות הערך הללו, והחברה המנהלת את קופת הגמל נחשבת רק כשליחה שלהם לצורך זה.

 

מה עדיף מבחינה הלכתית?

כפי שכתבנו לעיל, השקעה בנק כמוה כהלוואה לבנק. היות שהבנקים כולם חתומים על היתר עסקא הרי שקבלת הריבית מהבנק מותרת, ולכן השקעה באפיק זה מותרת לכתחילה על פי ההלכה.

קופות הגמל משקיעות חלק מכספי העמיתים בחברות וקונצרנים שונים, הן באמצעות רכישת מניותיהם והן באמצעות רכישת אגרות חוב שלהם. כאשר חברה מנפיקה אגרת חוב, וקופת הגמל רוכשת אגרת חוב זו, הרי שהדבר נחשב כהלוואה של העמיתים לאותה חברה. ואם אין לחברה היתר עסקא, הרי שלפי חלק מהפוסקים יחשב הדבר כהלוואה בריבית אסורה. כמו כן ישנן חברות המחללות שבת או שעוברות על איסורים אחרים, ורכישת מניות של אותן חברות עלולה להיחשב כשותפות של העמיתים באותם איסורים.

לכן אם בוחרים להשקיע באפיק קופות גמל, עדיף מבחינה הלכתית להשקיע במסלולים המפוקחים הלכתית, בהם קיימת הקפדה שהעמיתים לא יהיו שותפים בהלוואות בריבית, בחילולי שבת או באיסורים אחרים. (להרחבה בעניין השקעה בחברות המחללות שבת הקלק כאן)

סיכון מוגבר

כאמור לעיל, מכון כת"ר אינו עוסק בייעוץ השקעות ועל כן מכון כת"ר אינו מביע כל עמדה בשאלה האם מבחינה כלכלית עדיפה השקעה בקופות גמל בסיכון מוגבר, בסיכון בינוני או בסיכון נמוך. בכפוף להסתייגות זו נציין כי יש הסוברים שכאשר מדובר בהשקעה לטווח ארוך עדיף מבחינה כלכלית להשקיע בסיכון מוגבר. הסוברים כך מתלבטים בשאלה האם הנכון הוא לוותר על המסלול ההלכתי על מנת להבטיח תשואה גבוהה יותר, או שמא נכון להשקיע במסלול ההלכתי גם אם התשואה נמוכה יותר.

בעניין זה נציין כי דעתו של מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א, רבה של רמת גן, כי יש להעדיף מסלולים כשרים גם אם הרווחים שבהם נמוכים יותר.

עם זאת, פועל מכון כת"ר בימים אלו על מנת לאפשר פתיחת מסלולי השקעה כשרים בסיכון מוגבר כך שניתן יהיה להשקיע במסלול כשר בלא צורך להתפשר על התשואה הצפויה.

נציין שכבר כיום מציע בית ההשקעות אינטרגמל קופות גמל ופנסיה בע"מ מסלול בסיכון מוגבר, מסלול בסיכון בינוני ומסלול בסיכון מועט אשר כולם עומדים תחת פיקוח הלכתי של בד"ץ העדה החרדית. כאמור, מכון כת"ר פועל לפתיחת מסלולים נוספים.

חשוב לזכור כי אין דחיפות בבחירת המסלול. את הבחירה ניתן לבצע עד תאריך ז סיון תשע"ז (1/6/2017), כך שמי שעדיין לא מצא את המסלול המתאים לו, יכול בהחלט להמתין ולראות האם יפתחו מסלולים נוספים, ולא להתפשר מבחינה הלכתית.

 

 

סיכום למעשה

מבחינה הלכתית עדיף לבחור במסלול מבין האפשריות הבאות:

א. השקעה בתכנית חסכון בבנק בכל המסלולים.

ב. השקעה בקופות גמל במסלולים המפוקחים הלכתית. המסלולים דלהלן מפוקחים על ידי בד"ץ העדה החרדית ירושלים וההשקעה בהם היא ללא חששות הלכתיים: (הנתונים נכונים לתאריך יט כסלו תשע"ז)

 • אלטשולר שחם חיסכון לילד מסלול הלכה (11328)
 • אקסלנס גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד מסלול הלכתי הלכה יהודית (11335)
 • הלמן אלדובי חיסכון לילד מסלול הלכה (11353)
 • הראל גמל להשקעה לילד מסלול הלכה (9555)
 • מגדל חסכון לילד מסלול הלכה (9895)
 • מיטב דש חסכון לכל ילד מסלול כהלכה (11388)
 • מנורה מבטחים חיסכון לכל ילד מסלול הלכה (11320)
 • פסגות חיסכון לכל ילד מסלול הלכתי הלכה יהודית (11383)
 • אינטרגמל חיסכון לילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (9421)
 • אינטרגמל חיסכון לילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9414)
 • אינטרגמל חיסכון לילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9420)
 • אינטרגמל חיסכון לילד מסלול הלכה (9113)*
*ההבדל שבין מסלול ההלכה של אינטרגמל לבין המסלולים האחרים של אינטרגמל שגם הם בהכשר, הוא שבמסלול ההלכה קיימת התחייבות של אינטרגמל שלא לשנות את הרכב הנכסים אלא רק באישור הלכתי. במסלולים הכשרים האחרים הם רשאים לשנות את הרכב ההשקעות גם בלא אישור הלכתי, אלא שאם יעשו כן הם מתחייבים להודיע על כך מראש לבד"ץ.