דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - האם מותר לתת הנחת מזומן?
שאלות ותשובות

האם מותר לתת הנחת מזומן?

שאלה:
שלום רב וישר כח ! עסק שנותן שירות / מוכר מוצרים יקרים ורוצה לתת ללקוח אפשרות לשלם במספר תשלומים ע"פ מחיר X (כ. אשראי או בצ'קים / הוראת קבע) או במזומן חד-פעמי X-20% (הנחת מזומן) 1. האם זה מותר ע"פ ההלכה ? 2. האם יש הבדל פה בין שירות לבין מוצר? 3. האם יש הבדל לעניין ריבית בצורת הגבייה - כ. אשראי או צ'קים וכו' ?
תשובה:
שלום רב, יש להבחין בין מוצר שאספקתו היא מיידית, לבין שירות או מוצר שאספקתו היא לאחר זמן. אם מדובר במוצר שאספקתו היא מיידית, אין כל בעיה לשלם במזומן ולקבל את ההנחה. הבעיה עלולה להיות דווקא בתשלום בתשלומים בלא לקבל את ההנחה, משום שהתשלומים הם בעצם הלוואה שהמוכר נותן לקונה, כאשר יש אומרים שהמחיר הגבוה יותר שמשלם הקונה בתשלומים לעומת הנחת המזומן - נחשב ריבית. למעשה, אם התשלומים נעשים באמצעות כרטיס אשראי של חברה החתומה על היתר עסקא - תהיה מותרת גם הקניה בתשלומים, ואילו אם התשלומים נעשים באמצעות שיקים יש להבחין בין מוצרים שהרגילות לשלם עליהם בתשלומים שאז יש מקום להתיר, לבין מוצרים שבד"כ אין משלמים עליהם בתשלומים שאז אסור. (ראה מאמרנו: האם יש חשש ריבית בבחירה בין דביט לקרדיט בכרטיס חיוב, אמונת עתיך גליון 106). כל זה במוצרים בהם האספקה היא מידית. לעומ"ז בשירות או במוצרים שהאספקה היא לאחר זמן עלול להיות איסור דווקא בהנחת מזומן, משום שהיא נחשבת כהלוואה שמלווה הקונה למוכר, כאשר בתמורה הוא מקבל מוצר השווה יותר מהסכום אותו שילם. במצב כזה ניתן להתיר כאשר מדובר במוצר הנמצא כבר ברשותו של המוכר, אך גם זה בתנאי שלא יפרסם מראש שני מחירים - מחיר בהנחה על מזומן ומחיר מלא בתשלומים. כל זה כאשר אין למוכר היתר עסקא. אם יחתום על היתר עסקא - יהיה הדבר מותר.
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ד' ניסן תשע"ה