דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - היתר עיסקא בהמרת מט"ח
שאלות ותשובות

היתר עיסקא בהמרת מט"ח

שאלה:
בבנק (בעלות יהודית בחו"ל) למחזיקי כרטיס פלאטינום (מצריך אחזקת כסף רב יותר בעו"ש) מותנים אפשרות להמרת מט"ח במחירים משתלמים יותר מבשוק. האם אפשר להשתמש בזה?
תשובה:
אם הבנק מתנה את ההטבה בכך שתחזיק כסף רב בחשבון עלול להיות חשש ריבית, משום שהחזקת כסף בחשבון כמוה כהלוואה שאתה מלווה לבנק, ואם בתמורה לכך הוא מאפשר המרת מט"ח בתנאים משתלמים - יש בכך משום ריבית. אולם, אם הבנק נותן את ההטבה גם כאשר אין לך כסף בחשבון העו"ש, הרי שאין זו הטבה בתמורה להלוואה ולכן אין בה איסור. בכל מקרה, היות שמדובר בבנק אני מניח שהוא גובה ונותן ריבית, ולכן יש צורך שיהיה לו היתר עסקא. אם יש לו היתר עסקא אין כל בעיה גם בהטבה שבהמרת המט"ח.
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ח אדר תשע"ה