דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - גמ"ח הלוואות צמודות לדולר
שאלות ותשובות

גמ"ח הלוואות צמודות לדולר

שאלה:
שלום וברכה, להורי שיחי' גמ"ח הלוואות ותיק. בגמ"ח קיים היתר עסקא. מאז הקמת הגמ"ח, ההלוואות ניתנו בשקלים אך לפי שער הדולר היציג בזמן קבלת ההלוואה והתשלומים החודשיים המוסכמים נפרעו בהתאם לשער היציג ב20 לחודש. (לדוג' אדם קיבל הלוואה בתנאים הבאים: 10,000$ ב1.1.2010 לפי תשלומים של 100$ בחודש. בפועל, ביד הוא קיבל 10,000לפי שער של נניח 3.8 =38,000 ש"ח וכל חודש הוא משלם 100$ לפי השער היציג שמפורסם ב19 לחודש של אותו חודש) בשנת 2014 כשהדולר התחיל להיות מאד תנודתי וירד חזק מאד, הוחלט לעבור למתן הלוואות וקבלת החזרים לפי שער קבוע של 4 ש"ח לדולר. וזאת כדי להמנע מהפסדים לגמח הנגרמים מהתנודות בשער. הנקודה היא שהחל מאותו שלב, התשלומים החודשיים להלוואות שניתנו גם לפני 2014 (בהתאם לשער היציג שהיה בזמן מתן ההלוואה), נפרעים לפי שער של 4 ש"ח. עולה השאלה האם בשל העובדה שיתכן שאנשים מחזירים יותר ממה שקיבלו מהווה איסור ריבית ? או מאחר ובשל קיומה של התר עסקה והבנה שמדובר במהלך שנועד להגן על כספי הציבור (הגמח מורכב מתרומה גדולה בסיסית שהביאו הוריי שיחי' וכן מתרומות חודשיות קבועות של חברי הגמח) אין כל חשש? רוב תודות
תשובה:
שלום רב, אפשר לסמוך על היתר העסקא אך טוב יותר להסתמך בגמ"ח על היתר עסקא רק כאשר מדובר בהלוואה למטרה שיש בה צפי לרווח. בהלוואות אחרות הנכון לכתחילה לתת הלוואה שיקלית בלא הצמדה כלל. (מן השאלה אני מבין שההלוואות מאז 2014 הן אכן הלוואות שקליות משום שאין מתחשבים בשינוי בשער הדולר). כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ב אייר תשפ"א