דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - הוספה בהחזר על קניית מוצר
שאלות ותשובות

הוספה בהחזר על קניית מוצר

שאלה:
ילד שרכש מוצר עבור הוריו וההורה משלם לילדו עבור המוצר יותר (מעגל את הסכום כלפי מעלה) האם זה ריבית. והאם התשובה תשתנה אם הקונה אינו בן/ בת.
תשובה:
שלום רב, ראשית יש לדון האם יש כאן הלוואה והדבר תלוי בשאלה באיזה אופן נרכש המוצר, ובענין זה קיימות שתי אפשרויות: א. הילד רכש את המוצר לעצמו, מתוך כוונה להקנות להם אותו כשיגיע אליהם. ב. הילד זכה במוצר מלכתחילה עבור ההורים. נפק"מ בין שתי האפשריות היא במקרה בו המוצר נשבר לפני שהגיע להורים: על פי אפשרות א ההפסד הוא של הילד. עפ"י אפשרות ב ההפסד הוא של ההורים. עפ"י אפשרות א אין כאן כלל הלוואה אלא שתי עסקאות של מכירה: החנות מכרה את המוצר לילד והילד מוכר את המוצר להורים. במצב כזה אין שום בעיה בכך שההורים ישלמו לילד יותר ממה שהוא שילם בחנות. עפ"י אפשרות ב יש כאן הלוואה שהרי כאשר ההורים זכו במוצר הם התחייבו לשלם עליו וכאשר הילד משלם על המוצר לבעל החנות במקום הוריו הוא בעצם נותן להם הלוואה. עפ"י אפשרות זו היה מקום לחשוש לריבית כאשר ההורים מחזירים לילד יותר ממה ששילם, אך למעשה אין לחשוש לכך משתי סיבות: א. מסתבר שתוספת התשלום היא עבור הטרחה ברכישת המוצר ולא עבור שווי המוצר שניתן בהלוואה, שהרי יש להניח שגם אם ההורים היו משלמים מראש לילד היו נותנים לו את אותו סכום. ב. דרכם של הורים לתת לילדיהם מתנות וכדו' וע"כ מסתבר שגם תוספת זו אינה עבור ההלוואה. כאשר מדובר באנשים אחרים שסיבה ב לא שייכת בהם עדיין קיימת סיבה א להתיר וטוב יותר שיאמר במפורש שמוסיף כסף עבור הטרחה. (ע' ברית פינחס ספר התשובות ז עח)
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך י"א אלול תשע"ח