דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - הלוואה מקרן השתלמות
שאלות ותשובות

הלוואה מקרן השתלמות

שאלה:
ראיתי שנושא הלוואה כנגד קרן השתלמות נידונה ע"י הרב שלמה אישון, שכתב שהדבר בעייתי מכיון שזה לא נחשב כהלוואה מהקרן שיש לו היתר עיסקא, אלא כהלוואה מהעמיתים של הקרן. ברצוני לשאול, אם אנו אומרים שזה הלוואה מהעמיתים, למה מאותו טעם לא נאמר שזה נחשב כאילו הלוונו מעצמינו? הלא הכסף שלנו גם נמצא שם, וא"כ באותו מידה שהלוונו מאחרים, באותו מידה אפשר לומר שהלוונו מעצמנו. תודה
תשובה:
שלום רב, הכסף של כלל העמיתים מעורב יחד, ובכל סכום שהקרן מלווה שותפים כלל העמיתים. לא שייך לומר כאן "ברירה" דהיינו שהתברר למפרע שהכסף שקיבל הוא כספו שלו, משום שבדאורייתא לא אמרינן ברירה. (ואם היתר העסקא אינו מועיל הרי שיש כאן חשש דאורייתא - שהרי מדובר בהלוואה בין שני אנשים פרטיים). זאת ועוד, על פי תנאי הקרן כאשר העמית מפקיד כספים הוא אינו יכול למושכם בכל עת ועל כן הקרן מחייבת אותו בריבית על ההלוואה שקיבל ומכאן שרואה זאת כהלוואה שמקבל מכספי הקרן ולא כמשיכה חזרה של הכספים שלו. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ה' תשרי תשע"ח