דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - ריבית שגובה עירייה
שאלות ותשובות

ריבית שגובה עירייה

שאלה:
מהו אחוז ריבית מכסמלי שעירייה מותר לה לגבות..???
תשובה:
העיריה רשאית לקנוס את מי שאינו משלם את המיסים בזמן ולהטיל עליו מס גבוה יותר - כפי שתמצא לנכון. כאשר לא מדובר על תשלום ישיר על שירותים או מוצרים (כגון אספקת מים) אלא על תשלום מיסי העיריה אין בזה חשש ריבית משום שאין כאן הלוואה אלא קביעת תעריפים שונים לתשלום המס - לפי מועד התשלום.
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ט' אב תשע"ז