דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - הלוואה מקרן השתלמות
שאלות ותשובות

הלוואה מקרן השתלמות

שאלה:
סיימתי 6 שנים של קרן השתלמות. הוצע לי להשאיר את הקרן ולא למשוך את כל הכסף, ע"מ שהקרן תהיה נזילה כל הזמן. (אם אמשוך את כל הסכום,אצטרך לפתוח קופה חדשה שתהיה נזילה רק עוד 6 שנים). הסכום בו אני מעוניין מפעם לפעם נחשב להלוואה, עליה אני משלם ריבית. האם הדבר אפשרי מבחינת דיני ריבית? שם הקופה- שלדג של הראל
תשובה:
שלום רב, הלוואה מכספי הקרן היא בעצם הלוואה מכספי העמיתים האחרים המופקדים בקרן. היות שחברת הראל חתומה על היתר עסקא הרי שניתן לראות את ההלוואות הללו כנעשות על פי היתר עסקא ולהתירן. עם זאת, במסלולים הכשרים של קרנות השתלמות לא מאפשרים הלוואה מכספי הקרן משום שחוששים לכך שהעמיתים אינם מודעים להיתר העיסקא וממילא אולי היתר העיסקא לא תופס לגביהם. לכן יש עדיפות הלכתית להלוואה מהבנק על פני הלוואה מקרן השתלמות.
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ב כסלו תשע"ז