דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - מכירת יחידת דיור לזמן מוגבל
שאלות ותשובות

מכירת יחידת דיור לזמן מוגבל

שאלה:
אדם פרסם מודעה למכירה של יחידת דיור בהרבה פחות ממחיר השוק. הסיבה למכירה במחיר זה היא ע"מ שיוכל לקנות את הדירה בחזרה במחיר דומה לאחר כמה שנים לפחות 3 שנים. עד אז קונה היחידה משכיר את היחידה למוכר בשכירות חודשית של 3 אלף לחודש. האם זה עסקה אסורה בריבית? האם ניתן לערוך הסכם הצורה של העתר עסקה לפי הנתונים האלו? או על פי שינוי קל ?
תשובה:
שלום רב, אם הקונה מחוייב לחזור ולמכור את יחידת הדיור למוכר באותו מחיר לאחר פרק הזמן שסוכם ביניהם הרי שקבלת דמי השכירות אסורה באיסור ריבית. (שו"ע יו"ד קעד א, חו"מ רז ו, שו"ע הרב הלכות ריבית סימן נד). כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ה תשרי תשע"ז