דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - פירעון חוב בדולרים
שאלות ותשובות

פירעון חוב בדולרים

שאלה:
מישהו הלווה לי באיזור 6 אלף שקל. החזרתי לו אלפיים שקל, ועוד אלף דולר (ועדיין צריך להשלים לו את הפער הקטן - של 350 שקל בערך). שאלתי היא: האם יש בעיה - וא"כ איך מתקנים אותה - להחזיר הלוואה של שקלים בדולרים.. למלווה היה צורך בדולרים, בשביל חוב שהוא היה צריך לשלם בדולרים. ככה שהוא הרוויח את מה שהוא היה מפסיד ע"י שהוא היה מחליף שקלים וכו'. מצד שני, גם אני הרווחתי, שלא הייתי צריך להחליף את הדולרים בשקלים. חשבנו לקבוע את זה לפי השער היציג של אותו יום. יש לציין, שזו לא בדיוק היתה הלוואה רגילה. הייתי צריך מישהו שיגהץ לי משהו באשראי (בסכום הנ"ל), ובמקום שילמתי לו מזומן את הנ"ל (2000 ש"ח, ואלף דולר), כשאת השאר (350 ש"ח בערך) אני עדיין חייב. תודה רבה!
תשובה:
שלום רב, באופן עקרוני ניתן לפרוע חוב גם בדולארים על פי ערך ההלוואה בשקלים בשעת ההלווה. אלא שמבחינת חישוב שער החליפין בין השקל והדולאר מסתבר שאין להתחשב בשער היציג אלא בשעה הקניה או המכירה בהתאם לנסיבות: אם המלווה מעוניין בשקלים הרי כאשר משלמים לו בדולארים יש לפרוע את החוב לפי השער בו המלווה ימכור את הדולארים לבנק בכדי לקבל שקלים דהיינו שער הקניה הנמוך. אולם אם המלווה מעוניין בדולארים הרי שהחישוב צריך להיות לפי השער בו המלווה היה צריך לשלם שקלים בכדי לקנות דולארים דהיינו לפי שער המכירה הגבוה. לכן במקרה שבשאלה הנכון הוא שפרעון ההלוואה בדולרים יהיה לא לפי השער היציג אלא לפי שער המכירה (הגבוה). (ר' חזו"א יו"ד סימן קפב אות ה) כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ו' אדר א' תשע"ו