שאלות ותשובות

ליידע חבר על מחיר נמוך

שאלה:
מי שפוגש אדם בחנות שרוצה לקנות מוצר ששם מוכרים אותו יקר האם מותר או חייב להגיד לו שבחנות אחרת זה הרבה יותר זול
תשובה:
שלום רב, אדם הרואה שעומדים לגזול את חבירו חייב מדין השבת אבידה ליידע על כך את הנגזל. אולם, מחיר גבוה אינו בהכרח גזל. מחיר השוק אינו מחיר אחיד והוא מושפע מגורמים שונים כגון מיקום החנות, רמת השירות, איכות המוצר ועוד. כל עוד מחיר המוצר הינו בתוך המסגרת של "מחיר השוק" אין בו אונאה ולכן אין חובה ליידע את החבר על מקום בו מוכרים את המוצר במחיר זול יותר. אולם אם המחיר אותו דורשת החנות הינו מעל מחיר השוק - יש ליידע על כך את החבר. (חפץ חיים הלכות רכילות כלל ט סעיף י) ביחס לקביעת מחיר השוק ר' כתר כרך ד עמ' 146 שישנן שיטות שונות, ולמעשה נראה שאם מדובר במחיר חריג שרוב המכריע של החנויות אינן מוכרות באותו מחיר הרי זו אונאה ויש ליידע על כך את החבר. אם מדובר במחיר המצוי גם בחנויות אחרות, אף שיש חנות המוכרת בזול יותר - אין חובה ליידע על כך את החבר אך מותר לעשות כן אף שהדבר עלול לגרום מניעת רווח למוכר, משום שאין סיבה להעדיף את רווחי המוכר על פני הפסדי הקונה. (וע' בחפץ חיים שם שכתב שאם האונאה פחות משתות אפשר דאין לומר לו, משום שאם אין בכך איסור הרי כשאומר לו הוא בכלל לשון הרע, אך נראה שזה רק כאשר רוצה להזהיר את הקונה שלא יקנה באותה חנות - וכפי שמדובר בחפץ חיים שם, אך אם רק מיידע את הקונה שבחנות אחרת ניתן להשיג את המוצר במחיר זול יותר בלא לדבר בגנות החנות בה הוא נמצא - אין בכך משום לשון הרע). כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך י"א חשון תשע"ח