שאלות ותשובות

ריהוט לבית הכנסת

שאלה:
האם לקנות כסאות ושולחנות לבית הכנסת ניקרא גם מעשר ??
תשובה:
שלום רב, בשאלה זו נחלקו רבותינו הראשונים והאחרונים. לפיכך, מן הראוי להחמיר וליתן כספי מעשר לעניים בלבד. אולם, אם מדובר בריהוט הכרחי החסר בבית הכנסת (ולא בהחלפת ריהוט שמיש וקיים), וקיים קושי כספי ממשי של מתפללי בית הכנסת, בשל מצב הכלכלי, לממן ריהוט זה, ניתן לתרום עבור מטרה זו מכספי מעשר כספים. יתר על כן, אם היעדר ריהוט זה גורם לבעיה משמעותית בבית הכנסת, כגון ביטול תפילות ושיעורי תורה, יהיה זה יעד ראוי ועדיף לכספי מעשר כספים. יש להעיר, שאם מדובר בבית כנסת בו האדם עצמו מתפלל והוא עצמו יהנה רבות מהריהוט, רצוי שלא ליתן מעשר כספים למטרה זו. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק, בתאריך כ"ט תשרי תשע"ז