שאלות ותשובות

לא תלין

שאלה:
האם ניתן להסכים בחוזה על תנאי תשלום "שוטף + 60" או שיש בכל זאת איסור "הלנת שכר"?
תשובה:
אם הדבר מותר על פי החוק - מותר לעשות כן גם על פי ההלכה, והיות שהדבר נעשה בהסכמה של שני הצדדים אין בכך משום איסור "הלנת שכר". עם זאת, במצב כזה בעל הבית אינו מקיים מצוות עשה של "ביומו תתן שכרו". כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ד ניסן תשע"ד