שאלות ותשובות

investing in abroad company

שאלה:
hello. im writing in english because of technical problem. before yom kipur i talked to one rabbi about investing in australian forex broker. and he said that the banks that provide the liquidity to the broker charge RIBIT/SWAP if you hold a trade overnight . he said that if those banks are traded in the world stockmarket it could be that at least one jew in the world holds a part of the company by buying a stock of the company and if its true so it comes out that this jew is part of taking RIBIT from me? is there a place to such worry or it will be " DAVAR SHEIN LO SOF TODA RABA
תשובה:
שלום רב, לענ"ד כאשר מדובר בחו"ל, שם מדובר ברוב גויים, ניתן ללכת אחר הרוב ולסמוך על כך שמחזיקי המניות הם גויים. ואף אם נחשוש שמא בכל זאת יש יהודי בין מחזיקי המניות, היות שמדובר רק בספק ניתן לסמוך במקרה זה על הסוברים שהחזקת כמות קטנה מאד של מניות לא נחשבת בעלות, וכן על הדעות הסוברות שאין איסור ריבית בחברות. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ב' חשון תשע"ה