שאלות ותשובות

קרנות מחקות

שאלה:
האם ניתן להשקיע בקרנות מחקות מדד הן מדדים בארץ(25-35 וכו') והן קרנות של בתי השקעה בארץ שמחקות מדדים עולמיים? אשמח לדעת אם אכן יש בעיות הלכתיות\מוסריות בדבר מה הן? תודה מראש!
תשובה:
שלום רב, קרנות מחקות (להבדיל מתעודות סל) הן כקרנות נאמנות וההשקעה בהן דומה במידה רבה להשקעה ישירה בניירות הערך בהן הקרן משקיעה. לכן, בהשקעה במדדים בארץ, יש לבדוק את ניירות הערך בהן הקרן משקיעה מבחינת איסורי שבת וריבית. לגבי השקעה במדדים בחו"ל, ניתן לצאת מתוך הנחה שמדובר בחברות של גויים בהן אין איסורי שבת וריבית. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ד אב תשע"ח