שאלות ותשובות

היתר עיסקא

שאלה:
1. האם כשאני לוקח הלוואה אני צריך לחתום בנפרד היתר עיסקא או שמספיק שנותן ההלואה חתום כללית על ההיתר 2. שמעתי פעם שכל ההיתר הוא רק אם באמת מתכננים לפתוח עסק האם זה נכון ואם כן לקחת כסף ללימודי נהיגה או מקצוע מותר? תודה רבה לכבוד הרב
תשובה:
1. היתר עסקה כללי מועיל כאשר מדובר בבנקים וגופים אחרים הפועלים על פי תקנון, כאשר היתר העסקה הוא חלק מהתקנון המחייב. כאשר מדובר באנשים פרטיים ראוי לכתחילה לציין במפורש על שטר ההלוואה שהיא נעשית על פי היתר עסקה עליו חתום נותן ההלואה. אכן אם הדבר בלתי אפשרי ניתן להסתפק בכך שנותן ההלוואה יתן ללווה עותק מהיתר העסקה הכללי עליו הוא חתום. 2. אכן היתר העסקה מושתת על כך שהכסף מושקע בעסק, אולם ניתן להסתמך עליו גם אם הכסף הספציפי שניתן בהלוואה לא ניתן לשם עסק, אך בזכות ההלוואה נשאר כסף אחר פנוי להשקעות, או שנשארים נכסים אחרים מהם ניתן להפיק רווחים. כמו"כ יש אומרים שניתן לראות בהלוואה לשם לימוד מקצוע כהלוואה לעסק משום שבאמצעות המקצוע ניתן אח"כ להרוויח.
השאלה נענתה ע"י , בתאריך כ"ו שבט תשע"ד