דף הבית - שאלות ותשובות - היתר עיסקא - טופס היתר עסקה מהאתר שלכם
שאלות ותשובות

טופס היתר עסקה מהאתר שלכם

שאלה:
מי חותם? הנותן? המקבל? או שניהם? יישר כוח
תשובה:
שלום רב, ישנם שני סוגים של טפסים: הטופס האחד הוא היתר עסקא להלוואה ספציפית עליו צריכים לחתום שני הצדדים - כפי שחותמים שניהם על הסכם ההלוואה. הטופס השני הוא נוסח היתר עסקא כללי לחברות וכד', שם חותמים מורשי החתימה של החברה על היתר העסקא ומפרסמים אותו במקום בולט באופן שכל למי שמלווה או לווה מהחברה יוכל לדעת שעושה זאת על פי היתר העסקא. גם במקרה זה נכון שבהסכמי ההלוואה ייכתב שההלוואה כפופה להיתר העסקא עליו חתומה החברה. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ז' תשרי תשע"ח