שאלות ותשובות

תאונה

שאלה:
שלום הרב. אם נניח ראובן נתן מכה לרכב של שמעון והעלות אצל פחח היא 500 אבל שמעון מתעקש להפעיל ביטוח ללא שום סיבה מוצדקת ויוצא שהעלות של ראובן תהיה 1500. מבחינת החוק במדינה שמעון רשאי לכוף את ראובן להפעיל ביטוח. כמה הוא יהיה חייב ע"פ דין תורה?
תשובה:
שלום רב, אם ברור שאפשר לתקן ב 500 ש"ח באיכות זהה לתיקון שעולה 1500 ש"ח, ואם התיקון ב 500 ש"ח אינו כרוך בתשלום "בשחור" והעלמת מס, הרי שראובן אינו חייב לשלם יותר מ 500. אולם, אם התיקון הזול נעשה במוסך לא מורשה והדבר עלול לגרום נזק לניזק, כגון שהוא יוריד את שווי הרכב, או שיבטל את אחריות היצרן - יוכל הניזק לתבוע מן המזיק תשלום כפי עלות המוסך המורשה. (ר' משפטיך ליעקב ד, כ) כל טוב כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ג' חשון תשע"ח