דף הבית - כלכלה לאור הפרשה - זכור את יום השבת לקדשו
כלכלה לאור הפרשה

פרשת יתרו: זכור את יום השבת לקדשו

הרב שלמה אישון
נגע חילולי השבת בעסקים במדינת ישראל הגיע לאחרונה לממדים מדאיגים. עסקים רבים עומדים בתחרות קשה וכמעט בלתי אפשרית מול מתחריהם הפועלים בשבת. יהודים שומרי מצוות מתקשים לקבל עבודה עקב רצונם לשמור שבת. הפגיעה היא גם במי שאינם שומרי מצוות הנאלצים לעזוב את משפחתם ולצאת לעבודה בשבת מחשש למקום עבודתם. במצב כזה יש למצוא את הדרך להעדיף רכישת מוצרים ממקומות שומרי שבת. כך נחזק את אלו הנפגעים מכך שעסקיהם סגורים בשבת ובמקביל נביא לכך שמחזור המכירות במקומות הפתוחים בשבת לא יגדל בצורה משמעותית – מה שעשוי להביאם למחשבה מחודשת אודות התועלת הכלכלית שבמעשיהם. מההיבט ההלכתי, קניית מוצרים ממקומות שאינם שומרים שבת עלולה להיות כרוכה במספר בעיות הלכתיות: א. איסור "לפני עיוור לא תתן מכשול" . ב. איסור "מסייע ידי עוברי עבירה". ג. איסור הנאה ממעשה שבת. אמנם בפוסקים הובאו מספר טעמים לקולא בנידוננו. כך למשל, בנוגע לאיסור "לפני עיוור" ו"מסייע ידי עוברי עבירה" יש שכתבו להקל משום שאין וודאות שקניית המוצר תביא לתוספת חילול שבת, או משום שבין כך ירכשו המוצרים על ידי מי שאינם שומרים שבת או על ידי גויים. בנוגע לאיסור ההנאה כתבו להקל בהסתמך על כך שהאיסור להנות ממוצר שיוצר תוך חילול שבת הוא רק למחלל השבת עצמו או לאדם שחילול השבת נעשה באופן ספציפי עבורו, ואינו כולל מוצרים שיוצרו באופן סתמי עבור כלל הציבור. עם זאת, ראוי שלא לסמוך על קולות אלו, ולהעדיף רכישה ממקומות השומרים שבת. נכונותו של אדם, בין אם זה היצרן ובין אם הצרכן, לוותר על רווחים כספיים ובלבד שלא תפגע השבת מעידה לא רק על מידת יראת השמים שלו, אלא גם על יכולתו לראות ערכים לאומיים וחברתיים כעומדים מעבר לרווחים הכספיים הפרטיים שלו.