דף הבית - כלכלה לאור הפרשה
כלכלה לאור הפרשה
חומש בראשית
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
פרשת וישב:
ויהי איש מצליח
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
חומש שמות
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
פרשת בשלח:
זה א-לי ואנוהו
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
פרשת משפטים:
תשלום הוצאות משפט
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
חומש ויקרא
פרשת ויקרא:
הלוואה בלא עדים
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
פרשת קדושים:
לא תלין פעלת שכיר
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
פרשת בחוקותי:
ואכלתם לחמכם לשובע
הרב שלמה אישון
חומש במדבר
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
פרשת שלח לך:
הטובה היא אם רעה
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
פרשת פינחס:
תנה לנו אחוזה
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
חומש דברים
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
פרשת עקב:
ואספת דגנך
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
חגים
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון